Avís Legal

1. Dades identificatives del ‘Prestador de Serveis de la Societat de la Informació’.

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que MUSEU DEL VI ELS CUPS amb C.I.F. XYYYYYYYY, és el titular de l’activitat desplegada a través del lloc web www.museudelvi.com, amb domicili social a aquest efecte en Av. de Sant Jordi, 11, 43340 Montbrió del Camp, Tarragona. En cas de voler posar-se en contacte amb nosaltres, pot dirigir-se al domicili a dalt indicat, així com al Telèfon: (+34) 931.234.560 i Correu electrònic: info@museudelvi.com.

2. Caràcter de la informació publicada en la web

Les informacions ofertes mitjançant aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets. MUSEU DEL VI ELS CUPS no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis. MUSEU DEL VI ELS CUPS procura que aquesta informació sigui exacta i precisa, i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecta. No obstant això, MUSEU DEL VI ELS CUPS no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat. La informació continguda en la present pàgina web pot ser modificada i actualitzada per MUSEU DEL VI ELS CUPS, sense necessitat d’avís previ, tant quant al seu contingut com al seu disseny i presentació. MUSEU DEL VI ELS CUPS procura que la informació sigui exacta i precisa, i procediran a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com els detectin. MUSEU DEL VI ELS CUPS no pot garantir la inexistència d’errors, ni que el contingut de la informació es trobi, permanentment, actualitzat.

3. Condicions i termes generals de la web

Per l’accés, navegació per la pàgina web de MUSEU DEL VI ELS CUPS i/o per la utilització dels serveis inclosos en aquest, Vostè adquireix la condició d’Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions i Termes Generals d’Ús i de les Condicions Particulars, que en el seu cas regeixin la prestació dels serveis que es disposessin en el lloc web, sense perjudici de l’atenció i compliment per part de l’Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculados des d’https://www.museudelvi.com. MUSEU DEL VI ELS CUPS podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d’Ús, així com les Condicions Particulars, que s’establissin. En tot cas, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el MUSEU DEL VI ELS CUPS ofereix a través de la pàgina web i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la pàgina web, qualsevol informació o material que, explícita o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització de la pàgina web o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma. En conseqüència, l’Usuari no podrà intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les claus d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal/web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Portal/web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de MUSEU DEL VI ELS CUPS o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de MUSEU DEL VI ELS CUPS o qualssevol tercers.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal/web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.

(vii) No utilitzar els serveis oferts en el Portal/web amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques. En cas de contravenir les condicions anteriors, MUSEU DEL VI ELS CUPS es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de manera immediata i sense previ avís, l’accés i ús del Portal/web i, en el seu cas, per a retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, ja ho realitzi al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d’autoritat competent.

4. Responsabilitat.

MUSEU DEL VI ELS CUPS no es fa responsable dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a MUSEU DEL VI ELS CUPS, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguin atribuïbles a MUSEU DEL VI ELS CUPS

(iv) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a MUSEU DEL VI ELS CUPS, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

5. Propietat intel·lectual i industrial.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tota la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola, a favor de MUSEU DEL VI ELS CUPS. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que mediï autorització expressa de MUSEU DEL VI ELS CUPS.

6. Utilització d’enllaços

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies Webs a la Pàgina Web haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei. L’enllaç únicament vincularà amb el home page o pàgina principal de la pàgina Web però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc.). Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina Web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la pàgina Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la Pàgina Web de manera que:

(I) Produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o Continguts;

(II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de MUSEU DEL VI ELS CUPS ; o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent. No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre MUSEU DEL VI ELS CUPS, la seva adreça, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta. En cap cas, s’expressarà en la pàgina on se situï l’enllaç que MUSEU DEL VI ELS CUPS ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de MUSEU DEL VI ELS CUPS dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per MUSEU DEL VI ELS CUPS i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina Web en la forma establerta en aquesta clàusula. La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que:

(I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc);

(II) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que MUSEU DEL VI ELS CUPS subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera secunda, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent;

(III) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de MUSEU DEL VI ELS CUPS en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina Web del remitent. Igualment, l’Usuari s’abstindrà d’incloure en la pàgina Web qualsevol enllaç (d’ara endavant, "link") dirigit a una pàgina Web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades, i a l’ordre públic.

7. Legislació aplicable i fur competent.

Qualsevol controvèrsia relativa a aquest lloc web es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid excepte fur imperatiu aplicable, com per exemple el domicili del consumidor.