Política de Privacitat

Al MUSEU DEL VI ELS CUPS estem compromesos amb la protecció de la privadesa i l’ús correcte de les dades personals. És per això que, aquesta Política de Privadesa té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que MUSEU DEL VI ELS CUPS efectua en aquest lloc web i en qualsevol dels seus subdominis.

1. Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades personals?

MUSEU DEL VI ELS CUPS és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament. Pots contactar amb nosaltres a:

Adreça: Av. de Sant Jordi, 11, 43340 Montbrió del Camp, Tarragona.

Correu electrònic: info@museudelvi.com

Telèfon: 931 234 560

2. Per què tractem les vostres dades personals de contacte?

Podem tractar les vostres dades personals per a diferents finalitats:

Formularis web:

Les dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte, o bé perquè ens remeti un correu electrònic, seran tractades per compte de MUSEU DEL VI ELS CUPS, en qualitat de responsable del tractament, amb per gestionar i atendre la vostra petició o sol·licitud d’informació, dubtes, queixes, etc.. o per a la finalitat específica que s’indiqui al formulari web.

Correu electrònic:

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la vostra petició d’informació o consulta, per mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin com a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment si és el cas d’una relació contractual.

Butlletí electrònic o newsletter:

A més, en el cas que expressament ho autoritzi a través del marcatge de la casella corresponent o mitjançant la seva sol·licitud expressa, us mantindrem informat sobre les activitats de MUSEU DEL VI ELS CUPS.. El consentiment per processar les vostres dades personals i el seu ús ulterior per a l’enviament de butlletins es pot revocar en qualsevol moment. Trobareu un enllaç a aquest efecte al peu de pàgina de cada butlletí. També podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment o comunicar-nos la vostra petició mitjançant les opcions de contacte especificades al final d’aquest document.

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les vostres dades personals? És a dir, quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les vostres dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les vostres dades pot ser diversa:

En uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades (subscripció a un butlletí electrònic, emplenament d’un formulari web, etc…). Quan el tractament es basi en el seu consentiment, aquest s’entendrà atorgat de forma inequívoca, considerant aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seva, que manifesta aquest consentiment. en altres el compliment d’una obligació legal per part nostra l’execució d’un contracte o l’interès legítim del Responsable (gestió de dades de contacte i si escau les relatives a la funció o lloc exercit de les persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica). L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per atendre la vostra petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no la podrem dur a terme o prestar-los.

4. Per quant de temps conservem les vostres dades personals?

Les dades personals es conservaran pel temps que necessiti l’atenció de l’objecte de la comunicació i, en aquells casos en què es base en el consentiment, mentre no hagi revocat aquest. D’altra banda, a fi que les dades obrants als nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzades. De manera que, a aquest efecte, l’Usuari ens ho podrà comunicar, per correu electrònic a info@museudelvi.com

5. Qui pot ser cessionari o destinatari de les teves dades personals?

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, llevat dels supòsits necessaris per a l’atenció de la consulta formulat i en els supòsits previstos segons Llei.

6. Quins són els seus drets en protecció de dades i com els pot exercir?

L’interessat podrà exercitar els següents drets en protecció de dades:

   • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
   • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
   • Dret a sol·licitar la limitació del tractament
   • Dret a oposar-se al tractament
   • Dret a la portabilitat dels dades

L’interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant un escrit de sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, adreçada a MUSEU DEL VI ELS CUPS. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que n’acrediti la representació i el document identificatiu. En cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).